Ordenique, professional organizers

In het logo herkent u wellicht de fermate. De fermate is een teken dat in de muziek gebruikt wordt om een vertraging aan te geven. Een vertraging, of eigenlijk: een pas op de plaats. Een moment van rust waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe energie en creativiteit.

Energie en creativiteit hebben allebei rust en ruimte nodig om te kunnen gedijen. Wanneer die ruimte in beslag genomen wordt door dingen waar u zich eigenlijk helemaal niet mee bezig zou willen houden, komen uw energie en creatief vermogen in het gedrang. Een goede reden om structuur aan te brengen in die ruimte. Zodat u na een moment van vertraging weer helemaal klaar bent voor het ondernemen van nieuwe activiteiten.

Om een goede kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen, werkt Ordenique volgens de Code of Ethics zoals die zijn opgesteld door de NAPO, de National Association of Professional Organizers. De Code of Ethics kunt u in detail nalezen op de site van de NAPO (engelstalig). Deze beroepscode beoogt bij te dragen aan een goede relatie tussen de Professional Organizer en de cliënt, de collega organizers en de maatschappij als geheel.

NAPO - National Association of Professional OrganizersWanneer onze visie u aanspreekt en u wilt graag meer informatie ontvangen, kunt u dat aanvragen via het formulier voor meer informatie.

Als u een voorkeur heeft voor schriftelijk of telefonisch contact:

Ordenique professional organizers
Postbus 98
2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel
telefoon 06 1140 2286
e-mail info@ordenique.nl© copyright 2003-2011 Ordenique, professional organizers.
Alle rechten voorbehouden.